Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering van MEVE! Bovenstaande houdt niet in dat ieder bestuurslid voor iedere taak op zich verantwoordelijk is, echter zijn de bestuursleden wel verantwoordelijk voor het volgen van een ieders taken.

Het bestuur van Stichting Met Elkaar, Voor Elkaar! bestaat momenteel uit vier personen die de volgende taakverdeling hebben.

Voorzitter - Raimond Dijs

 
 • Is betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in de filialen, zorgt voor voldoende kennis bij de winkelvrijwilligers om hun taken redelijkerwijs uit te kunnen voeren.
 • Treedt naar buiten toe als woordvoeder van MEVE!
 • Gaat, in samenspraak met minstens 1 ander bestuurslid, samenwerkingsverbanden aan, of verbreekt deze.
 • Is voorzitter in algemene vergaderingen als zijn in de bestuursvergaderingen.

Penningmeester - Jan van Genderen

 
 • Is verantwoordelijk voor alle geldstromen binnen MEVE!
 • Is verantwoordelijk voor het bijhouden van het kasboek en eventuele belastingaangiftes.
 • Is verantwoordelijk voor onderhoud in de filiaal.
 • Gaat, in samenspraak met minstens 1 ander bestuurslid, samenwerkingsverbanden aan, of verbreekt deze.

Is betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in de filialen.


Secretaris - Marjan Rietel

 • Secretaris

Secretaris - Saskia Jongeneel

 • LidTot slot

 • Ieder bestuurslid is verplicht te handelen naar de doelstelling zoals gesteld in de statuten van de Stichting.
 • Het bestuur houdt minimaal eens per maand vergadering om de voortgang van de ontwikkeling van MEVE! te waarborgen.


  Hier kunt u de statute downloaden klik op de "Download" logo.
 • Sommige statuten zijn beschikbaar


  Jaar 2015   download

  Jaar 2016   download

  Jaar 2017   download

  Jaar 2018   
  download

  Jaar 2019   download  KvK uittreksel Meve   
  download

  Wijzigingen statuten   download