Afdrukken

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering van MEVE! Bovenstaande houdt niet in dat ieder bestuurslid voor iedere taak op zich verantwoordelijk is, echter zijn de bestuursleden wel verantwoordelijk voor het volgen van een ieders taken.

Het bestuur van Stichting Met Elkaar, Voor Elkaar! bestaat momenteel uit vier personen die de volgende taakverdeling hebben.

Voorzitter - Raimond Dijs

 

Penningmeester - Jan van Genderen

 

Is betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in de filialen.


Secretaris - Marjan Rietel

Secretaris - Saskia Jongeneel

  • LidTot slot