anbilogo

 

Kledingbank MEVE! heeft een ANBI status.
Dat wil zeggen dat u uw giften aan de kledingbank, onder bepaalde voorwaarden,
kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Zie voor meer informatie op de site van de
Belastingdienst en de AMBI.

Giften kunnen gestort worden op rek.nr.: 
NL 71 INGB 0006 2077 12 tnv Kledingbank MEVE! te Zoetermeer

KvK nummer: 58941673

Hier onder leest u onze beleidsplan van 2018


BELEIDSPLAN

De Stichting heeft ten doel ervoor zorg te dragen dat mensen met een minimaal inkomen kunnen
profiteren van de welvaart van andere mensen in de gemeente Zoetermeer en omgeving en voorts al
hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

-             het inzamelen van goederen, waaronder kleding en huishoudelijk textiel;

-             Het uitdelen van ingezamelde goederen aan mensen met een minimaal inkomen en/of met  

-             Financiële moeilijkheden.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door

-             subsidies en andere bijdragen;

-             schenkingen, erfstellingen en legaten;

-             alle andere verkrijgingen en baten.

Erfstellingen mogen door de Stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vier leden te weten

Voorzitter                         Raimond Dijs

Penningmeester              Jan Arie van Genderen

Secretaris                        Marjan Rietel

Lid                                    Saskia Wilhelmina Elena Jongeneel

en zijn gezamenlijk bevoegd.

In een afzonderlijke bijlage worden de financiële gegevens opgenomen alsmede een prognose voor
de komende drie jaren na goedkeuring van het financieel verslag 2017.

Hoe wordt er gewerkt.

Wij verstrekken voornamelijk kleding aan minder bedeelden in onze samenleving vanuit onze winkel
aan het Dijkwater 3 te Zoetermeer. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.30 uur tot 16.00 uur.

De kleding krijgen wij gratis van mensen uit de regio, bedrijven en stichtingen.

Wij hebben de beschikking over 50 tot 70 vrijwilligers die volgens een rooster aanwezig zijn in de winkel.

De mensen die in aanmerking willen komen voor kleding dienen te worden ingeschreven en zich te
legitimeren en kunnen aantonen dat zij leven op bijstandsniveau, lid zijn van de voedselbank
Zoetermeer en/of in de schuldsanering zitten.

Zijn de aangetoonde gegevens juist dan krijgt de persoon een kaart met daarop een pasfoto. Wij hanteren twee kaarten te weten:

Standaard kaart wordt uitgeschreven voor een cliënt die gebruik maakt van de voedselbank of aangemeld zijn
bij de schuldsanering en/of onder bewind voering staan en geeft recht tegen betaling van € 1,00 eenmaal per 14 dagen 5 kledingstukken.

Verder bemiddelen wij in noodgevallen bij gezinnen voor bedden, lakens, vloerbedekking en voedsel.

Organisatorisch heeft de Stichting een boost gekregen mede door de grote inzet van onze vrijwilligers.

Het aantal cliënten is gegroeid naar circa 5000 en wij verwachten dat dit aantal nog zal stijgen.

Dit heeft sinds kort geresulteerd door een toezegging van het Oranjefonds dat we nu de beschikking hebben van een nieuwe bedrijfsauto.

Het bestuur heeft duurzame plannen voor de komende jaren te weten:

Verdere uitbouw van de organisatie, professioneler maken en het aanstellen van winkel manager in loondienst;

Zich meer te richten op het ontvangen van donaties van particulieren en bedrijfsleven en tot het verkrijgen van steun
van fondsen zoals: Fonds 1818, Oranjefonds, Zoetermeerfonds en gemeente Zoetermeer ter dekking van de kosten
huur van € 20.000,00 per jaar en de overige kosten voor de organisatie van circa € 10.000,00 per jaar;

Zich nog meer te gaan richten om grotere bekendheid te geven aan het nut van de kledingbank;

Na het succes in samenwerking met de organisatie WELTHUIS te Zoetermeer van een kerstdiner voor eenzame ouderen
willen wij herhalen en mogelijk uit te breiden naar een maandelijks gebeuren:

Ons te richten op de groep AOW’ers omdat deze mensen vaak schaamte en schroom hebben om gebruik te maken van de kledingbank;

Nu we de beschikking hebben over een grotere bestelbus denken we aan opzetten van MEVE ON THE MOVE en naar
de mensen toe te gaan in bejaardencentra en verzorgingshuizen en uitleg te geven wat we zijn en door

kleding mee te nemen dat om aan te tonen dat 2e hands kleding ook mooi kan zijn en deze mensen dan ook in te schrijven
en na circa een maand terug te komen dat zij dan kleding kunnen aanschaffen;

Wij zien ook dat er veel mensen alleen zijn en denken aan de organisatie van een koffie uurtje in de winkel, kom gezellig
binnen en ga met ons in gesprek of met de vrijwilligers en indien interesse meldt u zich dan aan als vrijwilliger;

Ook willen wij meer samenwerking met andere hulporganisaties in Zoetermeer en krijgen we meer voor elkaar, samen
zijn we sterker, samen weten we meer.

Het bestuur wil hier met anderen zijn schouders onder zetten, niet alles zal lukken maar stug gaan we door.

Zoetermeer, februari 2018