Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering van MEVE! Bovenstaande houdt niet in dat ieder bestuurslid voor iedere taak op zich verantwoordelijk is, echter zijn de bestuursleden wel verantwoordelijk voor het volgen van een ieders taken.

Het bestuur van Stichting Met Elkaar, Voor Elkaar! bestaat momenteel uit vijf personen die de volgende taakverdeling hebben.

 

Voorzitter - Raimond Dijs

 • Is betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in de filialen, zorgt voor voldoende kennis bij de winkelvrijwilligers om hun taken redelijkerwijs uit te kunnen voeren.
 • Treedt naar buiten toe als woordvoeder van MEVE!
 • Gaat, in samenspraak met minstens 1 ander bestuurslid, samenwerkingsverbanden aan, of verbreekt deze.
 • Is voorzitter in algemene vergaderingen als zijn in de bestuursvergaderingen.

 

Penningmeester - Annette Jansen

 • Is verantwoordelijk voor alle geldstromen binnen MEVE!
 • Is verantwoordelijk voor het bijhouden van het kasboek en eventuele belastingaangiftes.
 • Gaat, in samenspraak met minstens 1 ander bestuurslid, samenwerkingsverbanden aan, of verbreekt deze.

 

Floor manager - Wietske Alberts

 • is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de werkvloer.
 • is verantwoordelijk voor het wekelijkse dienstrooster.
 • is verantwoordelijk voor de uitstraling van de winkel.
 • Gaat, in samenspraak met minstens 1 ander bestuurslid, samenwerkingsverbanden aan, of verbreekt deze. 

 

Secretaris - Marjan Rietel

 • Secretaris
 • Gaat, in samenspraak met minstens 1 ander bestuurslid, samenwerkingsverbanden aan, of verbreekt deze.

 

Secretaris - Vincent Pouw

 • Secretaris
 • is verantwoordelijk voor kasbeheer en geldstromen binnen MEVE!
 • is verantwoordelijk voor het afwikkelen van de maandelijkse omzet, controle samen met penningmeester.
 • is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de werkvloer.
 • Gaat, in samenspraak met minstens 1 ander bestuurslid, samenwerkingsverbanden aan, of verbreekt deze.Tot slot

 • Ieder bestuurslid is verplicht te handelen naar de doelstelling zoals gesteld in de statuten van de Stichting.
 • Het bestuur houdt minimaal eens per maand vergadering om de voortgang van de ontwikkeling van MEVE! te waarborgen.


  Hier kunt u de statuten downloaden klik op de "Download" logo.
 • Sommige statuten zijn beschikbaar


  Jaar 2015   download

  Jaar 2016   download

  Jaar 2017   download

  Jaar 2018   download

  Jaar 2019   download

  Jaar 2020   download


  Jaar 2021   

  KvK uittreksel Meve   download

  Wijzigingen statuten   download